V rámci projektu bylo pořízeno 11 velkokapacitních kovových kontejnerů. Obyvatelům města s většími větvemi a dalším rozměrným bioodpadem pomůže také štěpkovač. Město Příbor díky tomu rozšířilo kapacitu separace a svozu bioodpadu o 96 tun za rok.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Technické služby města Příbora, příspěvková organizace
Kraj
Moravskoslezský

Dotace EU
1 575 558 Kč
Celkové způsobilé výdaje
1 853 598 Kč