O školu se v Psárech snažili mnoho let. Počet obyvatel v blízkém okolí obce, která je nedaleko hlavního města, stoupal a s tím i potřeby občanské vybavenosti. Žáci byli při výuce „rozstrkáni“ na různá místa a potřeba nové budovy byla naléhavá.

V obci se rozhodli jít do velkorysého projektu. V roce 2013 vypsali architektonickou soutěž, do které se přihlásilo šedesát jedna projektů, z toho osm zahraničních. „Velký zájem byl zároveň velkým úspěchem, který ukázal, že architektonické soutěže mají smysl. Odborná porota měla opravdu z čeho vybírat a do druhého kola poslala pět nejlepších projektů,“ popsala vývoj místostarostka obce Martina Běťáková. Podle místostarostky bylo cílem, aby se zachoval vesnický ráz, škola měla být projektována s respektem k okolní zástavbě i kostelu sv. Václava, obecní dominantě. Vedle vnější podoby byla pro obec důležitá i podoba vnitřní. Cílem bylo, aby se ze školy stal živý komunitní prostor, který budou místní lidé využívat celodenně a třeba i o víkendech.

Vítězný návrh architektonické soutěže byl inovativní. Celá stavba vyrostla v pasivním standardu, tedy s velmi nízkými nároky na spotřebu energií, které jinak bývají ve škole velkou položkou provozního rozpočtu. Architekti se také snažili překonat klasické schéma rozdělených tříd a soustředili se na propojení prostoru a učících se skupin.

Vedle otevření jídelny, která je místem setkávání, má škola dvě tělocvičny, venkovní hřiště, taneční sál nebo horolezeckou stěnu. Ve škole se setkává moderní svět technologií ve formě audiovizuální laboratoře se světem starým v podobně řemeslného ateliéru nebo školní zahrady pro farmaření.

Budova byla slavnostně otevřena na začátku tohoto školního roku. Celá stavba byla financována z různých zdrojů, nejvíce peněz šlo z resortu školství, druhá nejvyšší dotace pak z Operačního programu Životní prostředí na podporu novostaveb v pasivním standardu. Další peníze dal na školu kraj, další šly z operačních programů ITI a IROP, velkou část peněz investovala samotná obec.

Stavba získala cenu v soutěži Úsporný dům za pasivní novostavbu v kategorii ostatních budov. Porota ji ocenila „jako symbol nejednoduchého zrodu novostavby pasivní základní školy v ČR. Poděkování patří zejména odvaze samosprávy, že tento proces podstoupila. Navzdory všem nepříznivým podmínkám, se kterými se tato stavba, hlavně v začátcích projektu, setkala, se jedná o vydařenou pasivní novostavbu a psárecké a jirčanské děti tak mohou chodit do příjemného, inspirativního a zdravého prostředí“.

Ačkoli se může zpočátku zdát, že je to obrovská investice, z pohledu toho, jak dobře může výsledná budova fungovat a být environmentálně anebo ekonomicky šetrná, se vyhlášení architektonické soutěže vyplatí,“ zhodnotil projekt Milan Vácha, starosta Psár.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 5 – Energetické úspory

Specifický cíl 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Obec Psáry
Kraj
Středočeský

Dotace EU
49 972 967 Kč
Celkové způsobilé výdaje
272 480 736 Kč