Ve Staré Boleslavi postavili budovu nové mateřské školy, která si za své architektonické zpracování vysloužila nominaci do soutěže Stavba roku. Jedná se multifunkční a účelnou stavbu, při jejíž výstavbě byly v maximální možné míře využity moderní technologie pro pasivní standard.

Realizací projektu vznikla nová moderní školka, poskytující předškolní vzdělávání 96 dětem.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Kraj
Středočeský

Dotace EU
4 119 023 Kč
Celkové způsobilé výdaje
12 871 947 Kč