Na domě dětí a mládeže ve Šternberku byla dokončena přestavba konstrukce střechy na vegetační. Vysazená zeleň zachycuje dešťovou vodu v hydroakumulačních vrstvách střechy a následně je použita pro pěstování zeleně.

Se změnou konstrukce střechy, použitým materiálem a s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi došlo i k úspoře nákladů na vytápění a údržbu střechy. 

Vegetační střecha tím, že dokáže zachytit dešťovou vodu, odlehčuje kanalizačnímu systému a současně díky odpařování zachycené vody prostřednictvím listů rostlin ochlazuje a zvlhčuje své okolí. Kromě toho přispívá k úspoře nákladů, neboť pěstovaná zeleň dokáže chránit hydroizolaci i konstrukci střechy před teplotními výkyvy, kroupami i klimatickými vlivy, čímž výrazně prodlužuje její životnost. 

Současně s přestavbou střechy bylo provedeno i zateplení dolní budovy objektu včetně přístavku a spojovacího koridoru. Na budově došlo k zateplení obvodového pláště tepelnou izolací, výměně oken, luxferů a vstupních dveří. Projekt přinesl úsporu energie a snížení emisí CO².

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Město Šternberk
Kraj
Olomoucký

Dotace EU
2 850 165 Kč
Celkové způsobilé výdaje
3 353 135 Kč