V Určicích postavili novou splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Realizací projektu byla zajištěna ekologická likvidace odpadních vod z obce.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Obec Určice, Petr Kouřil
Kraj
Olomoucký

Dotace EU
64 505 984 Kč
Celkové způsobilé výdaje
101 185 857 Kč