Žadatel v rámci projektu vybudoval na svém pozemku nové tůně, revitalizoval tok řeky a rekonstruoval porost.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Jaroslav Kadlec
Kraj
Jihočeský

Dotace EU
3 714 695 Kč
Celkové způsobilé výdaje
3 714 695 Kč