Část zámeckého parku zvaná Bažantnice v posledních letech prošla zásadní obnovou. Při ní přibylo kolem 800 nových listnatých stromů, které nahradily smrky, zničené kůrovcem, a navrátily této části parku charakter lužního lesa. V této části parku se navíc nachází několik druhů chráněných živočichů i rostlin, zejména pak zvláště chráněný a kriticky ohrožený krasec dubový (Eurythyrea quercus). Celý projekt tak směřoval k jejich ochraně.

Návštěvníci ocení i nové pěšiny, které vybudovaly Služby města. „Návštěvníci parku se zde mohou těšit nejen z oživeného prostoru, ale také na nové cesty,“ uvedl ředitel Služeb města Miroslav Jahoda.

Trasy pěšin a jejich uspořádání plně respektují stávající zeleň včetně kořenového systému. Z těchto důvodů nejsou pěšiny přímé, ale směrově a výškově se přizpůsobují kořenům a stromům. Cesty jsou z přírodních materiálů. Nové cesty tvoří okruh zvaný Lesní svět, který zavede návštěvníky do středu lužního lesa a seznámí je s jeho faunou a flórou a jejich fungováním.

Chráněnému hmyzu slouží broukoviště. Jsou to právě zbytky starých stromů a také zdánlivě nepěkné hromádky větví a listí, které jsou na místě záměrně ponechány a louží tak jako útočiště a potrava pro vzácný hmyz.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Město Veselí nad Moravou
Kraj
Jihomoravský

Dotace EU
5 263 735 Kč
Celkové způsobilé výdaje
6 192 630 Kč