Upozorňujeme žadatele, že od 8. září 2022 došlo ke změnám v 5., 7. a 14. výzvě.

Změna, upravující platnost Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021-2027 a zpřesňující informace k paušální sazbě na pokrytí nákladů žadatele na administraci Projektového schématu, je platná pro 5. výzvu a 7. výzvu.

Aktualizace 14. výzvy spočívá v úpravě povinnosti indikátoru 401020 a formální úpravě textu výzvy.