Na této stránce budeme zveřejňovat výroční zprávy Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.

Výroční zprávy k předchozímu programovému období naleznete na této webové stránce.