U všech uvedených výzev spočívá změna v aktualizaci Nákladů obvyklých opatření MŽP pro rok 2023 a v případných dalších formálních úpravách.

28., 30. a 31. výzva

Změny spočívají v aktualizaci Nákladů obvyklých opatření MŽP na rok 2023, dále upřesnění lhůty pro zpracování odborného posudku od AOPK ČR a formální úpravě textu výzvy.

29. a 32. výzva

Změny spočívají v aktualizaci Nákladů obvyklých opatření MŽP na rok 2023 a formální úpravě textu výzvy.

33. výzva

Změna spočívá v aktualizaci Nákladů obvyklých opatření MŽP pro rok 2023.

Provedené změny se týkají až žádostí podaných po datu změny, kterým je 15. březen 2023. Změny nemají z hlediska administrace v MS2021+ na žadatele/příjemce negativní dopad.