Upozorňujeme žadatele, že příjem žádostí o dotaci z 13. výzvy bude ukončen 3. března 2023.

Termín ukončení příjmu žádostí byl změněn z důvodu vyčerpání stanovené alokace výzvy registrovanými žádostmi. Změna výzvy nemá negativní dopad na způsob administrace registrovaných žádostí v MS2021+.