Modifikace spočívá v prodloužení data ukončení příjmu žádostí u 27. výzvy o jeden měsíc a ve formální opravě v podobě upřesnění textu výzvy v oblasti veřejné podpory.

K prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí – z 28. 2. 2023 na 31. 3. 2023 – bylo u 27. výzvy přistoupeno z důvodu nedočerpání její alokace. Cílem je umožnit žadatelům podat ještě připravované projekty. Dále dochází k formální opravě v podobě upřesnění informací o podmínkách veřejné podpory tak jak jsou obsažené v PrŽaP. Změna nemá z hlediska administrace v MS2021+ na žadatele/příjemce negativní dopad.