Výzva je určena projektům budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby a také projektům orientovaným na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
16. 11. 2022 - 28. 4. 2023
Alokace
150 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.5 – Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu

Základní dokumenty

Příjemci podpory
  • Kraje
  • Obce
  • Státní podniky
  • Organizační složky státu
  • Příspěvkové organizace
  • Veřejné výzkumné instituce
  • Vysoké školy, školy a školská zařízení
  • Městské části hl. města Prahy
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu