Cílem výzvy je podpora výstavby veřejných budov v pasivním energetickém standardu nebo tzv. plusových budov, které vyrobí více energie, než samy spotřebují.
Stav výzvy
Příjem žádostí ukončen
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
3. 2. 2023 - 31. 1. 2024
Alokace
800 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Opatření 1.1.5 – Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy

Výzva je určena pouze pro projekty ze 163. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, které byly schváleny Řídicím orgánem k fázování.

Tzv. „fázované projekty“ jsou projekty, které nelze dokončit v rámci programového období 2014–2020 a u kterých dojde k rozdělení projektu do dvou samostatných celků (tzv. fází). První fáze je realizovaná a spolufinancovaná v programovém období 2014–2020 a druhá fáze je následně realizovaná a spolufinancovaná v období 2021–2027.

Dokumenty k výzvě

Základní dokumenty


Účinnost Pravidel pro žadatele a příjemce podpory

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory pro programové období 2021–2027 (PrŽaP21+). Pro žadatele z této výzvy je při podání žádosti platné ustanovení části B.1.1, B.1.2, D.1 – D.6 a E.1 PrŽaP21+ podle verze č. 3. V dalších fázích administrace se žadatelé budou řídit tou verzí, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.

Další související dokumenty najdete v sekci Dokumenty.

Příjemci podpory
  • Projekty ze 163. výzvy v OPŽP 2014-2020, které byly schváleny Řídicím orgánem k fázování
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu