Výstavba nebo dostavba vodovodů, zdroje vody, výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Kolová
Podání žádosti
30. 8. 2023 - 30. 9. 2023
Alokace
500 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Opatření 1.4.4 – Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů
Opatření 1.4.5 – Intenzifikace úpraven pitné vody

Základní dokumenty

Příjemci podpory
  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Městské části hl. města Prahy
  • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
  • Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu