Výzva cílí na kompostéry, RE-USE centra, vratné nádobí a obaly, sběrné dvory, door-to-door systémy a zavádění systému PAYT („Pay-as-You-Throw“).
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
31. 1. 2024 - 30. 8. 2024
Alokace
500 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Opatření 1.5.5 Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“)
Opatření 1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů
Opatření 1.5.2 RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu
Opatření 1.5.4 Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů

Dokumenty k výzvě

Složka je prázdná

Základní dokumenty

Účinnost Pravidel pro žadatele a příjemce podpory

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory pro programové období 2021–2027 (PrŽaP21+). Pro žadatele z této výzvy je při podání žádosti platné ustanovení části B.1.1, B.1.2, D.1 – D.6 a E.1 PrŽaP21+ podle verze č. 1. V dalších fázích administrace se žadatelé budou řídit tou verzí, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.

Další související dokumenty najdete v sekci Dokumenty.

Příjemci podpory
  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Příspěvkové organizace
  • Městské části hl. města Prahy
  • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu