Výzva podpoří výstavbu a modernizaci zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Kolová
Podání žádosti
6. 12. 2023 - 29. 2. 2024
Alokace
500 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Opatření 1.5.9 Energetické využití odpadů včetně bioplynových stanic

Dokumenty k výzvě

Složka je prázdná

Základní dokumenty

Účinnost Pravidel pro žadatele a příjemce podpory

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory pro programové období 2021–2027 (PrŽaP21+). Pro žadatele z této výzvy je při podání žádosti platné ustanovení části B.1.1, B.1.2, D.1 – D.6 a E.1 PrŽaP21+ podle verze č. 1. V dalších fázích administrace se žadatelé budou řídit tou verzí, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.

Další související dokumenty najdete v sekci Dokumenty.

Příjemci podpory
  • Kraje
  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Veřejnoprávní instituce
  • Příspěvkové organizace
  • Městské části hl. města Prahy
  • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu