Výzva je určena projektům na podporu povodňové operativy, zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku a zvyšování resilience citlivých objektů před povodněmi.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
25. 9. 2024 - 30. 4. 2025
Alokace
60 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.6 – Podpora povodňové operativy
Příjemci podpory
  • Kraje
  • Městské části hl. města Prahy
  • Obce
  • Organizační složky státu
  • Příspěvkové organizace
  • Státní podniky
  • Vysoké školy, školy a školská zařízení
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu