Společnost, která se zabývá dřevovýrobou a strojní výrobou, pořídila a nechala naistalovat filtrační zařízení pro dofiltrování tuhých znečišťujících látek pro dva stávající kotle na pevná paliva o výkonu 2×2500 kW, včetně izolace kouřovodu a nezbytných stavebních úprav pro osazení předmětné technologie.

Podnik se musel přizpůsobit nový předpisům. „Jediným a hlavním důvodem byla změna zákona o emisích. Z tohoto důvodu jsme byli donuceni projekt realizovat. Kromě toho, že si projekt vyžádal zvýšené náklady a mnohem více starostí než se předpokládalo, výsledkem je splnění limitů emisí, což každý rok prokazuje měření,“ uvedl předseda představenstva společnosti DELTA Václav Müller ml.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifický cíl 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
DELTA Kardašova Řečice, a.s.
Kraj
Jihočeský

Dotace EU
2 547 031 Kč
Celkové způsobilé výdaje
2 996 508 Kč