Na dubnovém zasedání v roce 2021 schválili zastupitelé Šlapanic podmínky urbanistické soutěže o návrh řešení areálu cukrovaru, která bude následně vypsána. Je to další krok k obnově původně zamořeného areálu.

V areálu bývalého šlapanického cukrovaru začala demolice a sanace na konci roku 2019. Práce jsou v plném proudu i nyní, skončit by se mělo za dva roky. Po více než padesáti letech se tak město zbavuje velkého zdroje znečištění, dehtu, fenolu a dalších rakovinotvorných látek, které byly pod původními budovami a pronikaly do okolí.

Historie průmyslového srdce Šlapanic, bývalého cukrovaru, se píše už sto padesát let. Postupně do areálu přibývaly další firmy. Město zakoupilo areál, postupně známý také jako ICEC Šlapanice, Dehtochema nebo Šlapanické papírny, v roce 2017 se starou ekologickou zátěží.

Důvody města byly jasné: neřešená stará ekologická zátěž a zejména strategická poloha pětihektarového areálu přímo v centru města. Zdrojem znečištění areálu byla výroba lepenek z dehtu a ropy. Veškeré odpadní látky z výroby byly bez čistění vypouštěny do podzemí. Znečištění prosakovalo do podzemních vod a postupně se šířilo do okolí a zamořilo obytnou zástavbu a studny.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Město Šlapanice
Kraj
Jihomoravský

Dotace EU
147 293 340 Kč
Celkové způsobilé výdaje
173 286 283 Kč