V Heřmanově Městci už více než rok provozují takzvané re-use centrum. Mají s ním dobré zkušenosti.

Recyklační centrum vzniklo v Heřmanově Městci na konci roku 2019. Důvody objasňuje starosta města Josef Kozel. „Částečně byla veřejností tato možnost poptávána, ale především jsme to udělali kvůli znovuvyužití výrobků, prodloužení jejich života. Ve sběrném dvoře jsme zaznamenali zvýšený podíl věcí, které nemusely končit na skládce, a tak jsme to jednoduše řečeno zkusili,“ vysvětluje.

Po více než roce fungování je spokojen, nápad se osvědčil. „Re-use centrum se i nadále rozvíjí a je veřejností hojně navštěvováno. Stále ho vnímáme tak, že je na začátku života a že je v něm i větší potenciál než současný. Každopádně jej považujeme za povedený krok,“ má jasno starosta Heřmanova Městce.

Centrum funguje hned vedle sběrného dvoru. Lidé si na jeho existenci rychle zvykli, podle starosty jej využívají i lidé odjinud. Dá se tam najít ledasco. „Najdete tam věci od nádobí přes drobné předměty na vybavení domácnosti, lampy, konferenční stolky, občas i dveře, knihy, kola, koloběžky a lyže až po drobné nářadí – a velmi ochotnou obsluhu,“ přibližuje Josef Kozel.

Na zřízení re-use centra se obci podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Město s ním má dobré zkušenosti, například při renovaci a odbahňování rybníků. Město také hledá cesty k rekonstrukci jezů a po červnových povodních i posun směrem k suchému poldru.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 3 – Odpady

Specifický cíl 3.1 – Prevence vzniku odpadů

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Město Heřmanův Městec
Kraj
Pardubický

Dotace EU
1 167 041 Kč
Celkové způsobilé výdaje
1 372 989 Kč