Pro lidi v nouzi bývá poslední záchranou. Díky potravinové bance se jídlo dostává k těm, kteří si sami obživu zajišťují jen velmi těžko. Potraviny tak zbytečně nekončí v kontejnerech.

V malé obci Liběšice u Žatce funguje potravinová banka šest let. „Činnost jsme zahájili v roce 2014, tehdy na bázi dobrovolníků a s velice omezenými možnostmi, ale vše se podařilo rozjet díky vynikající spolupráci s obcí. Inspirací byla zkušenost s fungováním potravinových bank v zahraničí, kde je s podobnými projekty už dlouholetá zkušenost a – řekl bych – i velmi dobrá spolupráce v místních komunitách. Samotným impulsem k založení potravinové banky u nás byla bezvýchodná situace mnoha různých jednotlivců a rodin, se kterými jsme se v našem regionu potkávali a které byly v takových problémech, že neměly ani na jídlo,“ popisuje historii a hlavní motivaci Marek Štěpán, předseda spolku Potravinová banka Džbánsko.

S postupným rozjezdem se působnost banky rozšířila do okolních okresů. Jak podotýká předseda spolku, rozhodujícími momenty byla podpora od Ministerstva zemědělství a především zákon z roku 2018, díky kterému se rozjela spolupráce s obchodními řetězci. V Liběšicích také využili dotaci z Operačního programu Životní prostředí, díky které bylo možné vybavit sklad.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl 3.1 – Prevence vzniku odpadů

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Potravinová banka Džbánsko, z. s.
Kraj
Ústecký

Dotace EU
952 427 Kč
Celkové způsobilé výdaje
1 120 503 Kč