V Dolní Lutyni v okrese Karviná odstranili starou skládku. Jednalo se o lokalitu Waroschova lesa, která postupně prošla celkovou revitalizací.

„Do projektu jsme se pustili již před mnoha lety, kdy jsme území, které se nachází v širším centru obce, chtěli vrátit původní ráz. Za první republiky zde velkostatkář pan Warosch měl tři rybníky, na které navazovaly další polnosti a les. O svůj majetek se vzorně staral, dokonce místním sokolům daroval část pozemků pro vybudování fotbalového hřiště. Bohužel po II. světové válce byla nucena celá rodina emigrovat, a tak se vlastně počátkem 90. let dostala obec k majetku, který chátral. Postupně musela obec celé území revitalizovat, odstranit staré zátěže a pustit se do obnovy,“ popsal starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek.

Na ploše rybníka bývala skládka, v průběhu času se tam navezlo více než sto metrů krychlových odpadů včetně zbytků asfaltové silnice.

Po vyčištění dna obec realizovala další projekt, kterým na místo vrátila původní vodní nádrž.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl 3.3 – Rekultivace staré skládky

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Obec Dolní Lutyně
Kraj
Moravskoslezský

Dotace EU
5 668 066 Kč
Celkové způsobilé výdaje
6 668 313 Kč