Písek vybudoval ekologické zařízení na tepelné zpracování biomasy a kalů z místní čistírny odpadních vod.

Linka ročně zpracuje až 3 900 tun strojně odvodněného kalu a vyprodukuje zhruba 360 tun popelovin bohatých na fosfor, draslík, dusík a další látky, které jsou vhodné k přimíchávání do fosfátových substrátů.

Zařízení je částečně mobilní a stojí v areálu čistírny odpadních vod, celý proces se díky tomu odehrává na jednom místě. „Odvodněný kal je dopravován ze stávajících síto-pásových lisů do akumulačního zásobníku a odtud dále do vstupní části sušícího zařízení. Sušení kalu probíhá v horkovzdušné sušárně vyvinuté s důrazem na automatický, nenáročný, přitom však efektivní a udržitelný provoz. Zdrojem tepelné energie pro sušení je horkovzdušný kotel, v němž se spaluje usušený kal spolu se štěpkou,“ popsal postup zpracování kalů Tomáš Holeček, technický ředitel dodavatele technologií. Štěpku pro spolu spalování v zařízení dodávají Lesy města Písku.

Přebytky tepelné energie ze spalování jsou využívány k výrobě elektrické energie a k vytápění technologických objektů. Odpadní vzduch ze sušení je veden do pračky spalin, která zajistí systémem mokré vypírky dodržení zákonných hodnot emisí vypouštěných do ovzduší. Hodnoty vypouštěných látek podléhají monitoringu.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Město Písek
Kraj
Jihočeský

Dotace EU
23 159 400 Kč
Celkové způsobilé výdaje
38 599 000 Kč