V bývalém průmyslovém podniku Praga v pražských Vysočanech se historicky vyráběla letadla Junkers, desetitisíce proslulých nákladních vozů značky Praga a neméně převodovek pro nákladní automobily a autobusy. Díky projektu z OPŽP byla stará ekologická zátěž v areálu bývalé Pragovky odstraněna.

Historie Pragovky sahá do roku 1907, kdy byla založena Pražská továrna na automobily a o dva roky později vznikla slavná značka Praga. V období první republiky podnik začal vzkvétat a Pragovka slavila úspěchy v segmentu vojenských, nákladních a osobních automobilů. Během druhé světové války byla automobilka téměř celá zničena během leteckého náletu na Prahu v roce 1945. Vzápětí byla Pragovka znárodněna a stala se jedním ze sídel tehdy největší strojírenské společnosti ČKD. Právě po druhé světové válce vznikla populární „vejtřaska“, typ Praga V3S, která tvořila základ vozového parku poválečné československé armády. Průmyslová výroba na Pragovce definitivně skončila roku 2004 a od té doby areál chátral.

Dlouhá desetiletí intenzivní průmyslové činnosti si vybrala svou daň v podobě různé ekologické zátěže, která se zde nahromadila.

V rámci projektu byly vyčištěny kontaminované stavební konstrukce, zemina a podzemní vody. Areál Pragovky byl navíc velmi rizikový i z hlediska pravděpodobnosti nálezu nevybuchlé munice z druhé světové války. Součástí prací tedy bylo i zajištění pyrotechnického dohledu a průzkumu a následného podrobného ověření pomocí detektorů kovů.

Dlouho zanedbávaný a chátrající prostor v posledních letech znovu ožil a stal se uměleckou čtvrtí s industriálním nádechem. Dnes je Pragovka dalším postupně mizejícím pražským brownfieldem a stává se místem pro práci, volný čas i každodenní život. Areál se proměnil v oázu různých galerií, kaváren a kreativního vyžití. A v budoucnu bude místem i pro bydlení – Pragovka bude využita k rezidenčním účelům v souladu s územním plánem.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Praga Centrum a.s.
Kraj
Praha

Dotace EU
86 500 823 Kč
Celkové způsobilé výdaje
101 765 674 Kč