Když se vyprahlé betonové nádvoří školy promění v přírodní biotop s dešťovou vodou, je to malý zázrak. Učit se hrou, vše si osahat a vyzkoušet v terénu, zkoumat, pozorovat. Vidět děti nadšené a zaujaté pro probíranou látku – to je přání asi každého učitele.

Dešťový biotop vybudovaný při Základní škole u Říčanského lesa v Říčanech je u nás zatím relativně unikátním stanovištěm, které žákům školy ukazuje prospěšnost šetrného nakládání s dešťovou vodou. Dešťový biotop byl vybudován jako 2. etapa projektu z OPŽP s názvem Botanické centrum při Základní škole u Říčanského lesa. Do realizace se zapojilo kromě města a školy i Muzeum Říčany.

Jako starosta jsem řešil okolí našich škol a školek. Geopark u školy na náměstí, hřiště u Bezručovky. U lesa jsme vybudovali sportovní areál, ale stále tam něco chybělo,“ říká bývalý starosta a nyní učitel Vladimír Kořen a dodává: „Když jsme začali projektovat botanické centrum, představoval jsem si ho z pohledu učitelů a dětí. Ani ve snu mne ale nenapadlo, že bych ho využíval sám jako učitel. Teď si to užívám. Je to inspirativní místo.“

Základní škola má nově pro výuku a pobyt dětí venku unikátní prostory. Například zahradu se zaměřením na botaniku a dendrologii a venkovní učebnu, která je součástí arboreta s malou sbírkou domácích druhů stromů a keřů. Hřiště a zahradu doplňují fyzické modely zvětšených rostlinných struktur např. pylového zrna. Součástí prostor je i zajímavý mobiliář pro výuku fyziky, jako je skleněný sloup s tvorbou vodního víru nebo optické prvky.

Vodu ze střech se podařilo nasměrovat do malého mokřadu a odvést ji do okolní přírody namísto do kanalizace. Žáci se tak názorně učí, jak šetrně nakládat s dešťovou vodou.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Město Říčany
Kraj
Středočeský

Dotace EU
1 836 533 Kč
Celkové způsobilé výdaje
2 160 627 Kč