Předmětem projektu byla výstavba vodovodního přivaděče v délce 12 887 m. Realizací projektu získalo 3 342 obyvatel obcí Dětkovice, Medlovice, Moravské Málkovice, Prusy – Boškůvky, Vážany a Švábenice přístup ke kvalitní pitné vodě. Místní zdroje nenabízely vyhovující kvalitu a kvantitu pitné vody.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.
Kraj
Jihomoravský

Dotace EU
53 898 871 Kč
Celkové způsobilé výdaje
84 547 249 Kč