Od nového školního roku 2021/2022 už chodí děti z Jesenice u Prahy a okolí do nové školy. Nachází se ve Zdiměřících, které jsou součástí Jesenice, a vyrostla zde coby projekt šetrný k životnímu prostředí.

Budovy v areálu školy jsou v pasivním standardu a disponují bezúdržbovými zelenými střechami. Dešťová voda, kterou tyto střechy zachytávají, se pak používá ke zpětné závlaze zeleně v okolí školy. Pro zlepšení mikroklimatu školy byly v interiéru navíc instalovány zelené stěny ze stálozelených rostlin.

Potřebu nové školy si v Jesenici uvědomovali dlouho, pro desetitisícovou obec byla jediná škola opravdu málo. „Důvodem pro stavbu nové školy v Jesenici byla nedostatečná kapacita stávající školy, která již nyní vyučovala kromě hlavní budovy ještě ve dvou detašovaných pracovištích. Ani ta by v tomto školním roce již nestačila,“ vysvětluje starosta Jesenice Pavel Smutný.

Jesenice musela reagovat na to, že počet obyvatel v prstenci kolem Prahy rychle roste. Dle školského zákona platí, že obec musí zajistit kapacitu základního vzdělávání pro každé dítě, které má v obci trvalé bydliště. Počet dětí, které se již nevejdou do stávajících kapacit škol, neřeší jen Jesenice, ale novou školu postavili například v Psárech či rozšířili o nový pavilon v Dolních Břežanech. Nové školy plánují další obce kolem Prahy, například Říčany, Úvaly nebo Přezletice.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 5 – Energetické úspory

Specifický cíl 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Město Jesenice
Kraj
Středočeský

Dotace EU
49 999 342 Kč
Celkové způsobilé výdaje
306 593 957 Kč