Na Zlínsku funguje od roku 2020 nová hasičská stanice. Je postavena v pasivním energetickém standardu. Krajští hasiči předtím sídlili společně s dobrovolnými hasiči v městské budově. Pro lepší akceschopnost a modernější vybavení ale potřebovali nové zázemí. Nová stanice vyrostla za třináct měsíců v průmyslové zóně Holešov nedaleko dálnice.

„Hasiči zde získali zejména prostornou garáž pro stále větší zásahovou techniku, sklady, zázemí pro jednotku, zahrnující školicí a odpočinkové místnosti, místo pro fyzickou přípravu, stravování, sociální zázemí a další prostory nutné pro zabezpečení akceschopnosti. Důležitou vlastností budovy je, že je postavena v tzv. pasivním standardu,“ uvedla Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje.

K vytápění stanice o celkové podlahové ploše 1 138 čtverečních metrů slouží dva plynové kotle. Vodu ohřívají solární termické kolektory umístěné na střeše objektu a napojené do akumulační nádrže o objemu 1 500 litrů. Pro zajištění kvality vnitřního prostředí slouží pět rekuperačních jednotek. Efektní střešní pilové světlíky zajišťují dostatek přirozeného světla do prostorů garáží a dílen. Osvětlení je zajištěno úspornými LED svítidly.

Jedná se o stanici, která slouží pro nepřetržitý výkon služby profesionálních hasičů. Tato stanice je navržena jako samoobslužná, to znamená, že při výjezdu jednotky mohou stanici opustit všichni hasiči a budova se o sebe postará sama.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 5 – Energetické úspory

Specifický cíl 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Kraj
Zlínský

Dotace EU
14 903 216 Kč
Celkové způsobilé výdaje
46 572 550 Kč