Zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027.

Aktualizovaný harmonogram obsahuje zpřesnění zacílení u výzev na projektová schémata – změna se týká 5. a 7. výzvy. V případě 14. výzvy došlo k vyjmutí opatření 1.5.10 „Budování a modernizace řízení pro chemickou recyklaci odpadu“ z této výzvy.