Výzva je určena projektům, které řeší zkvalitnění monitoringu životního prostředí, zefektivnění kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení procesů při předcházení vzniku rizik souvisejících s lidskou, zemědělskou či průmyslovou činností.
Stav výzvy
Příjem žádostí ukončen
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
9. 11. 2022 - 15. 11. 2023
Alokace
100 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.10 – Prevence a řízení antropogenních rizik

Dokumenty k výzvě

Základní dokumenty

Příjemci podpory
  • Organizační složky státu
  • Orgány státní správy a samosprávy s působností v oblasti ŽP
  • Veřejnoprávní instituce
  • Veřejné výzkumné instituce
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu