Výstavba centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a výstavba či dostavba kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci.
Stav výzvy
Příjem žádostí ukončen
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
6. 9. 2023 - 20. 9. 2023
Alokace
1 500 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací

Dokumenty k výzvě

Základní dokumenty

Účinnost Pravidel pro žadatele a příjemce podpory

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory pro programové období 2021–2027 (PrŽaP21+). Pro žadatele z této výzvy je při podání žádosti platné ustanovení části B.1.1, B.1.2, D.1 – D.6 a E.1 PrŽaP21+ podle verze č. 4. V dalších fázích administrace se žadatelé budou řídit tou verzí, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.

Další související dokumenty najdete v sekci Dokumenty.

Kontakty

Dotazy k věcnému zaměření výzvy

Dotazy k provozování a finanční udržitelnost VHI

Příjemci podpory
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Městské části hl. města Prahy
  • Obce
  • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
  • Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu