Výstavba centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a výstavba či dostavba kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
30. 8. 2023 - 31. 10. 2023
Alokace
1 500 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací

Základní dokumenty

Příjemci podpory
  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Městské části hl. města Prahy
  • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
  • Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu