Bývala to stará požární nádrž, která vypadala nevábně a zapáchala. Obec přizvala architekty a teď se kolem nového jezírka v centru Bratčic, ležících 20 km jižně od Brna, točí společenský život.

V Bratčicích místu neřeknou jinak než Na Bahně. Dříve to byl neutěšený prostor s typickou požární nádrží z betonových bloků ze sedmdesátých let. Ta už byla v havarijním stavu, zanesená, voda v ní v létě kvetla a páchla. „Je to náves ve středu obce. Vůbec to neodpovídalo požadavkům, které to mělo splňovat. Prostě stará zanesená nádrž, která nevypadala tak, jak bychom si představovali,“ říká starosta Bratčic Jan Buršík. Do nádrže byla svedena dešťová voda z okolních domů, tekla tam i špinavá voda z kanalizace.

V Bratčicích vzali proměnu návsi z gruntu. Nádrž nechali přestavět na přírodní jezírko, které zadržuje více vody. „Předtím jsme měli třeba 10 centimetrů vody, zbytek byl sediment. Teď je hloubka asi 120 centimetrů, vody je zatím naštěstí dost,“ popisuje starosta rozdíl. Do nádrže putuje dešťová voda z okolních domů a veřejných ploch, podle starosty doplňují vodu do jezírka i prameny, které se objevily po vyčištění starých usazenin. Dělníci zpevnili břehy a opravili výpustný objekt. Nová dešťová kanalizace přivádí srážkovou vodu přes menší předčišťovací jezírko.

Vodní plochu v přírodním duchu doplňují dřevěné lávky a mola, díky kterým se dá přiblížit k vodě i přejít po zamokřených částech parku. Voda z jezírka slouží i pro závlahu místních rostlin, kterým se dříve tolik nedařilo. Obec kromě nové výsadby nechala ošetřit i zanedbané stromy. Kombinace vody a velké plochy zeleně je nejlépe vidět ze stezky z dřevěných chodníčků nad vodou.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Obec Bratčice
Kraj
Jihomoravský

Dotace EU
3 235 972 Kč
Celkové způsobilé výdaje
3 807 026 Kč