Na základní škole v Praze 4 nenechávají odtéct dešťovou vodu jen tak do kanálu. Srážky končí v nádrži a škola pak vodu postupně využívá.

Škola Jižní IV má na svém pozemku nádrž na zachytávání dešťové vody. Vybudovat ji nechal zřizovatel školy, městská část Praha 4. Podle starosty Prahy 4 Petra Štěpánka byly důvody pro stavbu jasné. „Kvůli obrovskému množství zpevněných povrchů a napřímených koryt dochází v krajině při srážkách k rychlému odtoku vody. Důsledkem jsou povodně a sucho. Každá kapka zadržené vody se počítá,“ popsal Štěpánek.

„Nádrž má několikerý přínos. Během srážek, hlavně přívalových, dochází k zadržení značného množství vody hned na začátku, což působí jako ochrana proti povodním. Voda je následně využívána k zavlažování trávníku, což za prvé šetří pitnou vodu, za druhé pomáhá vodu zasakovat a udržet v místech, kde napršela, a za třetí v horku kropení vodou ochlazuje povrch i vzduch,“ zdůraznil Štěpánek.

Nápad využít nádrže na zachytávání dešťové vody u škol městské části měl podle starosty místní radní pro životní prostředí Ondřej Růžička. Úřad následně nechal zpracovat projekt a uspěl se žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Městská část Praha 4
Kraj
Praha

Dotace EU
539 283 Kč
Celkové způsobilé výdaje
634 451 Kč