Historická budova střední školy v České Lípě zavedla energeticky úsporná opatření. Kromě méně spotřebované energie přinesl projekt i lepší vzduch do školních tříd.

Obchodní akademie sídlí v budově bývalé klášterní školy pocházející z roku 1867. Ve škole přemýšleli, jak obnovit fasádu ve špatném stavu. Nakonec spojili obnovu a zateplení fasády s dalšími energetickými úsporami. „Nechali jsme si zpracovat podrobný energetický audit, abychom měli přehled, co můžeme udělat,“ vysvětlil ředitel školy Rostislav Lád. Projekt rekonstrukce uspěl a získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Při proměřování školy se ukázalo, že studenti a učitelé pracují ve špatném ovzduší. Vzduch byl vydýchaný a měření dlouhodobě ukazovala, že koncentrace CO2 dlouhodobě výrazně překračuje doporučené limity. Proto ve škole naistalovali systém nuceného odvětrávání. „To je jeden z hlavních přínosů celého projektu, výrazně se zlepšilo klima ve třídách i po celé škole,“ uvedl ředitel školy Rostislav Lád.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 5 – Energetické úspory

Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Liberecký kraj
Kraj
Liberecký

Dotace EU
4 579 010 Kč
Celkové způsobilé výdaje
11 447 525 Kč