Skoro každý si Kroměříž spojí s krásnými historickými památkami. Revitalizace se ale týkala náměstí, pro které je charakteristická spíše současnost než minulost. Dominantou náměstí Míru je totiž kruhový objezd, který propojuje hlavní silniční tahy vedoucí městem.

Radnice se rozhodla místo vylepšit. „Náměstí Míru před revitalizací nevypadlo hezky. Navíc tehdejší podoba prostoru ani zdaleka nevyužívala potenciál, který místo nabízí. Po revitalizaci se náměstí Míru proměnilo v reprezentativní prostor se zelení a místy pro krátkodobý odpočinek. Výrazně se změnilo také okolí památníku osvobození, které před revitalizací bylo s ohledem na jeho význam skoro až nedůstojné,“ říká mluvčí města Jan Vondrášek.

Místo dostalo novou podobu, na část investice získalo město dotační podporu z Operačního programu Životní prostředí. Náměstí krášlí centrální alej kulovitých javorů a kvetoucí záhony podél cest. Alej vychází ze středového kruhového objezdu a tvoří tak výrazný kompoziční prvek, který vedle prostorové funkce vytváří odclonění od rušné dopravy. Před budovou Justiční akademie je zpevněný prostor s pergolou a kvetoucí alejí podél chodníku.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Město Kroměříž
Kraj
Zlínský

Dotace EU
1 029 480 Kč
Celkové způsobilé výdaje
1 715 800 Kč