Pražská specializovaná tiskárna sídlí v budově z osmdesátých let 20. století. Ta samozřejmě, podobně jako jiné stejně staré budovy, nesplňovala současné energetické standardy.

„Objekt tiskárny, postavený v roce 1988, vyžadoval především neúměrné náklady na vytápění, spotřebu plynu a elektrické energie. V roce 2018 se otevřela možnost kombinovat evropské dotace s příspěvkem z programu Nová zelená úsporám i pro státní budovy, což byl pro nás konečný impuls,“ popisuje ředitel tiskárny Jan Minář.

Vlastní rekonstrukce zahrnovala úpravy celého exteriéru budovy včetně střechy a částečně zasáhly i do interiéru z technických i estetických důvodů. Dodavatelská firma zateplila konstrukce, sokl budovy, vyměnila se okna za hliníková s trojsklem, upravily se některé vnitřní prostory jako kanceláře, chodby či kotelna, vznikla nová vstupní hala. Přešlo se na plynová tepelná čerpadla typu s využitím plynových kondenzačních kotlů, o vnitřní prostředí se stará rekuperační jednotka.

Na střeše energii vyrábějí fotovoltaické panely, jako ochrana proti přehřívání slouží moderní stínící ocelové rošty kotvené do železobetonové konstrukce objektu. Úspora celkové energie před a po realizaci investice dosáhne téměř 62 procent, finančně to vychází na úsporu více než jednoho milionu korun ročně.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 5 Energetické úspory

Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Tiskárna Ministerstva vnitra
Kraj
Praha

Dotace EU
26 492 644 Kč
Celkové způsobilé výdaje
52 985 289 Kč