Uherskohradišťská nemocnice počítá při výrobě elektřiny i s obnovitelnými zdroji. Dvě fotovoltaické elektrárny na střechách budov COI a CO22 už v areálu naplno fungují, další instalace fotovoltaických systémů jsou v plánu. Pro nemocnici mají tyto investice vedle zvyšování vlastní energetické soběstačnosti i ekonomický přínos z hlediska dosažených úspor.

„V letech 2017-2019 jsme uvedli do provozu dva nové centrální pavilony, které využívají rekuperaci a chlazení. Snažili jsme se najít nejlepší řešení, jež by nám pomohlo snížit spotřebu elektřiny, a to obzvláště v letních měsících, kdy byla spotřeba nejvyšší. Východiskem se stala v roce 2020 instalace dvou fotovoltaických elektráren. První z nich je umístěna na centrálním objektu I. Díky výkonu 59,4 kWp vyrobila FVE 63,83 MWh elektřiny, což činí 2,55 % celkové spotřeby nemocnice,“ popisuje Igor Balák, provozně správní náměstek Uherskohradišťské nemocnice.

Díky instalaci druhé fotovoltaické elektrárny v pavilonu COII s výkonem 40,59 kWp bylo vyrobeno 43,5 kWh, což je 1,74 % spotřeby nemocnice. Celkem bylo za rok 2020 díky instalovaným FVE vyrobeno 107,33 MWh, což odpovídá 4,3 % celkové spotřeby elektřiny nemocnice. Úspora byla vyčíslena na 268,2 tis. Kč na elektřině a dalších 229,8 tis. Kč za sjednanou kapacitu, celkem jsme tedy ušetřili 498 tis. Kč,“ dodává náměstek Balák.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 5 – Energetické úspory

Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Kraj
Zlínský

Dotace EU
2 175 281 Kč
Celkové způsobilé výdaje
5 438 201 Kč