Od března 2022 mohou občané Litomyšle a okolních obcí využívat služeb rozšířeného sběrného dvora na Mařákově ulici, který se nachází jen několik set metrů od původního objektu. Od svého předchůdce se nový prostor odlišuje nejenom kapacitou, ale hlavně nájezdovou rampou, zastřešeným skladem i komfortním zázemím pro zaměstnance.

Nový areál je vybaven kontejnery na znečištěné obaly, absorpční činidla, azbestový odpad, asfaltovou lepenku, stavební suť, trávu, větve, kompost, papír, plast, sklo, železo, pneumatiky, dřevo, chlazení, velké spotřebiče a televize. I nadále bude před jeho branou nonstop umístěn kontejner na bioodpad. Na jednom místě se tak občané mohou zbavit drtivé většiny věcí, které doma již nechtějí či dosloužily.

„Kapacita starého sběrného dvoru již nestačila a nyní je téměř dvojnásobná. Rozšířený areál disponuje nejenom více velkoobjemovými kontejnery, kterých je celkem 28, ale pojme i o 1400 tun odpadu více. Celková roční kapacita sběrného dvoru je tak plánována na 2 700 tun. Do budoucna ještě v areálu uvažujeme o vytvoření RE-USE centra. Do něj by občané mohli dávat věci, které by pak mohly posloužit ostatním, neskončily by tedy v recyklačních střediscích, ale zpět u lidí,“ uvedl starosta města Daniel Brýdl.

Nová podoba sběrného dvora myslí i na přesnější a efektivnější odbavení zákazníka během příjmu odpadu. Sběrný dvůr je totiž osazen kvalitní rozměrnou vahou, která příjem a evidování odpadu podstatně ulehčí. Podle zástupců města veřejnost také ocení novou rampu, ze které je možné shazovat odpad přímo z kufrů či vozíků do kontejnerů. „Lidé už nebudou muset nic zvedat do výšky, složitě manévrovat na malém prostoru a hledat volné místo. Nutno podotknout, že odložení odpadu ve sběrném dvoře je kromě několika výjimek, například suti z rekonstrukcí, naprosto zdarma. Je to tedy nejenom ekologické, ale i ekonomicky výhodné, popsal výhody rozšířeného sběrného dvora místostarosta Radomil Kašpar.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Město Litomyšl
Kraj
Pardubický

Dotace EU
20 258 243 Kč
Celkové způsobilé výdaje
23 833 227 Kč