Úprava v harmonogramu se týká prodloužení data ukončení příjmu žádostí 37. a 38. výzvy na červen 2024, posunu data vyhlášení 70. a 68. výzvy a ukončení příjmu žádostí výzvy č. 59.

U výzev č. 37 a 38 na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách byl prodloužen příjem žádostí do 28. 6. 2024. Cílem je umožnit žadatelům podat ještě připravované projekty.

Dále došlo k posunutí termínu vyhlášení u výzvy č. 70 na podporu povodňové operativy na 11. 9. 2024 a u výzvy č. 68 na předcházení vzniku odpadu na 14. 8. 2024.

U výzvy č. 59 na oddělený sběr a svoz odpadů a sběrné dvory byl zkrácen termín ukončení příjmu žádostí z 30. 8. 2024 na 16. 2. 2024 z důvodu vyčerpání stanovené alokace výzvy podanými žádostmi.

Aktuální verze harmonogramu ke stažení: