Výzva se zaměřuje na podporu projektů výstavby centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a projektů výstavby nebo dostavby kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
15. 8. 2022 - 28. 2. 2023
Alokace
4 000 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací

Obce do 2000 obyvatel mohou navíc pro dofinancování svých vodohospodářských projektů využít možnosti čerpání doplňkové půjčky, příp. dotace z Národního programu Životní prostředí. Půjčku nebo dotaci lze čerpat až do výše celkových způsobilých výdajů. Příjem žádostí běží až do 31. května 2023.

Dokumenty k výzvě


Dokumenty ke specifickému cíli

Základní dokumenty

Příjemci podpory
  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Městské části hl. města Prahy
  • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
  • Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu