V Šumperku to měl lední hokej jednu chvíli nahnuté. Tamější zimní stadion, který se poprvé otevřel v roce 1969, byl na hranici životnosti. Dokonce reálně hrozilo jeho zavření kvůli nevyhovujícím technickým podmínkám. Radnice se proto pustila do rozsáhlé rekonstrukce stadionu, když předtím padly návrhy na výstavbu zbrusu nového sportovního stánku. Kvůli menší finanční náročnosti bylo nakonec rozhodnuto o generální opravě.

S financováním projektu pomohla městu významným způsobem dotace z OPŽP. Městská společnost Podniky města Šumperka, která stadion provozuje a která měla na starosti zmíněnou rekonstrukci, získala z evropských peněz zhruba dvacet milionů korun. Určeny byly na nové chlazení ledové plochy.

Technologie chlazení byla podobně jako stadion dávno za svým zenitem. Ke svému provozu potřebovala zhruba šest tun čpavku. Čpavek a jeho možné úniky jsou ze zdravotního hlediska a z hlediska životního prostřední velmi rizikové. „Kromě zvýšení bezpečnosti provozu díky podstatnému snížení množství čpavku používaného novou technologií patří mezi výhody rekonstrukce i snížení provozních nákladů, tedy množství čpavku a spotřeby elektrické energie. Další výhodou je rychlejší proces namražení betonové desky na začátku sezóny,“ uvedl Patrik Pavlíček, ředitel společnosti Podniky města Šumperka.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Podniky města Šumperka a.s.
Kraj
Olomoucký

Dotace EU
22 337 540 Kč
Celkové způsobilé výdaje
26 279 459 Kč